Ceník Reiki

Kurz včetně iniciace (naladění) do I. stupně 1.300 Kč 

Kurz včetně iniciace (naladění) do II. stupně 1.900

Kurz včetně přípravy a iniciace (naladění) do III. stupně 19.000

Pokud seminář Reiki pořádá třetí strana, mohou se ceny lišit.

Platba probíhá předem na účet č. 222 034 193/0600.

Storno podmínky účasti na kurzu:

Storno podmínky: V případě, že se z kurzu odhlásíte později, než 10 dní před jeho konáním, bude Vám účtován poplatek ve výši 40% kurzovného. V případě, že svou účast zrušíte 24 hodin přede dnem konání kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu kurzu nezúčastníte, kurzovné v plné výši propadá, případně můžete za sebe poslat náhradníka (nutno o tom předem informovat). Platbou za kurz je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součásti jsou tyto storno podmínky, které se objednáním objednatel zavazuje plnit. 

"Udělejte to pro sebe..."