Ceník

Cena terapie činí 950 Kč

Délka terapie 60 minut, možno dohodnout delší čas

Platba probíhá hotově nebo na účet č. 222 034 193/0600, způsob platby bude upřesněn při objednání.


Storno podmínky platby

V případě, že sezení bude ze strany objednatele (klienta) zrušeno z jakéhokoliv důvodu později, než 24 hodin přede dnem termínu terapie, nebo se na terapii objednatel (klient) z jakéhokoliv důvodu nedostaví, úhrada terapie propadá. Jinak bude převedena na následující terapii. 

V případě, že bude sezení zrušeno ze strany proveditele (terapeuta), bude částka převedena na následující terapii nebo v plné výši vrácena objednateli.

Potvrzením termínu objednávky ze strany proveditele (terapeuta) je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součásti jsou tyto storno podmínky, které se objednáním objednatel (klient) zavazuje plnit.

Upozornění: používané metody jsou alternativními terapeutickými technikami a nenahrazují lékařskou péči