Upravit stránku

Kdo je a kdo není KOUČ

Na první pohled se může zdát, že naše okolí je plné koučů, kteří pro nás mají mnoho hodnotných rad, jak správně žít, jak dělat to či ono a čím se řídit nebo neřídit, abychom byli šťastní a úspěšní, snad v čemkoliv. Zdá se, že tito koučové jsou odborníky a specialisty na všechny možné lidské činnosti. Jak by také ne, když nám dokáží tak dobře poradit! Mnoho z nich se takto prezentuje a okolí je pak tímto způsobem i vnímá. Je to však velký omyl! Skutečný kouč totiž zásadně a nikdy NERADÍ. Hlavním úkolem kouče je totiž především NASLOUCHAT svému klientovi a vhodnými dotazy jej směrovat a vést k tomu, aby on sám v sobě našel a objevil znalosti a postupy, které vedou ke stanovenému cíli. Všechno vědění, které potřebujeme ke štěstí a úspěchu, máme totiž všichni ukryté v SOBĚ. Kouč nám ho "pouze" pomáhá nalézt, abychom jej mohli správně a efektivně využít. Kouč je tedy člověk, který nám věří a ví, že jsme dokonalou bytostí. Je nám oporou, když o sobě pochybujeme, sdílí s námi radost, kterou máme ze svých úspěchů. Podporuje nás v AKCI, která vede k cíli. Pomáhá nám také překonávat strachy a bloky, jež nás brzdí. Dodává kuráž, ale také se ptá, co nám brání, sleduje naše výsledky a to, jak plníme své cíle. Kouč je také tím, komu se "zodpovídáme" z toho, jak efektivně plníme úkoly, které jsme si sami, v rámci koučovacího procesu, stanovili. Nikdy však nekritizuje, ale pomáhá nám najít řešení a cestu k úspěchu.

Koučink s využitím EFT

EFT, neboli techniky emoční svobody, jsou vynikajícím nástrojem, který klasický koučovací proces dokáže zásadním způsobem zrychlit a zefektivnit. Umí totiž odbourat a neutralizovat strachy, bloky a další nepříjemné emoce, jež nám mnohdy brání jít do AKCE vedoucí k cíli. Vezměme si např. začínajícího obchodníka, snažícího se prorazit v těžké konkurenci. Svému produktu, který prodává, věří, produkt je kvalitní a vyjímečný. Mezi lidmi však není ještě rozšířený. Je proto třeba, aby jej obchodník svým zákazníkům představil. A k tomu je třeba podniknout AKCI, ideálně předváděcí :-) Co však má obchodník dělat, když už od malička trpí tím, že má strach a svírá se mu hrdlo, když má promluvit před více lidmi a prezentovat se? Když má zábranu vzít do ruky telefon a obvolat několik lidí a pozvat je na předváděčku a cítí při tom "knedlík" v krku? Nebo, co má dělat mladá maminka, která se rozhodla zbavit přebytečných kil, získaných v těhotenství? Dříve byla štíhlá jako proutek, ale teď ta kila ne a ne shodit. Věděla by i jak na to, dříve aktivně sportovala a ráda by opět začala, ideálně pod "dozorem" kouče, aby hubnutí bylo rychlé a efektivní. Má však zábranu jít třeba do posilovny mezi ty vytrénované jedince, nemající ani deko tuku navíc. Stydí se. A co teprve chodit třeba pravidelně plavat do bazénu a při tom se ukazovat v plavkách? Jak jít do AKCE, která je v koučinku tak zásadní, když jsou zde emoční zábrany? A pravě zde pak nastupuje se svým potenciálem Metoda EFT, jejíž podstatou je zbavit člověka emoční nesvobody, aby mohl dělat právě to, co potřebuje. Kouč, ovládající EFT, je pak k tomu ideálním pomocníkem.

Koučovací proces

Samotný koučovací proces probíhá prostřednictvím pravidelného kontaktu mezi klientem a koučem, realizovaném formou osobních schůzek nebo prostřednictvím telefonického kontaktu, přes skype apod. Jeden koučink (schůzka) trvá do 60ti minut. Celý koučovací proces, od prvního koučinku po poslední, je většinou dlouhý kolem tří měsíců až půl roku. Rozmezí mezi jednotlivými kounčinky bývá zpravidla jeden týden, pokud se klient s koučem nedohodne jinak. Důležité je stanovit pravidla průběhu koučovacího procesu, která se písemně zaváží klient a jeho kouč dodržovat. Zde je také sjednána cena za koučink, kterou hradí klient koučovi předem za dohodnutý kompletní koučovací proces.

Poruchy učení

Dyslexie a dysgrafie patří mezi tzv. poruchy učení, které mohou postihnout průměrně, často i nadprůměrně, inteligentní dítě a v jisté formě přetrvávají zpravidla celý život. Člověk je pak tímto problémem více či méně společensky limitován. Odhaduje se, že je takto postiženo až 10% populace. Porucha čtení (dyslexie) a psaní (dysgrafie) se začíná projevovat přibližně kolem osmého roku věku, kdy se takto postižené děti výrazně opožďují ve čtení a psaní vůči svým stejně starým spolužákům. Vznikají také doprovodné problémy, např. školní fóbie, při které má dítě strach jít do školy s častými tělesnými projevy (bolesti břicha apod). Při EFT konzultaci, jež poruchy učení řeší velmi efektivně a rychle, pak pracuji např. i se strachy "že se mi ostatní budou smát, že budu mít špatnou známku a tatínek se bude zlobit, že se se mnou nebude chtít nikdo kamarádit, že budu muset do zvláštní školy" a s mnohý dalšími souvisejícími aspekty, které vyjdou v rámci terapie najevo.

Obvykle již při první konzultaci je patrný výrazný posun k lepšímu. Následné jedno až dvě sezení pak problém většinou zcela urovná. Terapie s dětmi nad osm let, ale i mladšími, trvá zpravidla do jedné hodiny. Pokud na tom dítě vyloženě netrvá, probíhá bez přítomnosti rodiče. S dospělým klientem lze pracovat i déle. Sezení pak trvá max. do hodiny a půl. Obdobně jako dyslexii a dysgrafii metoda EFT úspěšně pomáhá překonávat i další tzv. dys... problémy, včetně poruch chování.

Sociální fobie

Sociální fobie (zkratka SF, též sociální strach či sociální úzkost, resp. sociálně-úzkostná porucha) je úzkostná porucha, která působí jak tělesné, tak emocionální problémy v různých sociálních situacích, jako je běžný styk s lidmi, telefonování, jedení či psaní na veřejnosti apod. Lidé se sociální fobií si uvědomují iracionalitu této úzkosti, avšak ta jim brání do těchto jinak běžných situací vstupovat a mnohdy se prohlubuje sníženým sebevědomím. To vede postupně ke společenské izolaci a stresu (zdroj: Wikipedie).

V přímých, ale i nepřímých interakcích s lidmi sociální fobik sám sebe vnímá jako střed pozornosti a prožívá obavy a strachy, že bude okolím (lidmi) jakkoli negativně posuzován. Tyto obavy a strachy jsou zpravidla spojeny s tělesnými projevy, jako např. bušení srdce, zvýšená potivost, sucho v ústech, třes, červenání se, nedůvodné nucení na toaletu, vady řeči apod. Obranou reakcí fobika je pak se podobným situacím cíleně vyhýbat, což sociální fobii ještě zvyšuje.

Metoda EFT však nabízí zcela jiné řešení v překonávání psychologických problémů při soc. fobii, kdy se pracuje s minulými negativními zážitky, se simulacemi situací budoucích, s negativními přesvědčeními o sobě samých apod. Lze pracovat i nepřímo, bez toho, aby fobik opustil svou komfortní zónu (Skype terapie na dálku). Pracuje se i s podvědomou částí mysli a dochází k nácviku sociálních dovedností, avšak bez toho, aby byl fobik jakkoli vystavován dalšímu stresu.

Zažili jste trauma?

Většina z nás, bohužel, zřejmě odpoví, že ANO. Co si vlastně pod slovem "trauma" máme představit? Jedná se o prožitou událost, která na nás silně zapůsobila a zanechala v našem vědomí či podvědomí negativní emoční stopu. Ať už je spojena s fyzickou bolestí (úraz, nehoda apod.) či se jedná o trauma psychické (úmrtí bližního, rozchod, psych. týrání atd.), došlo při ní, z hlediska energetické psychologie, k poruše našeho energetického systému, projevující se obvykle sníženou životní vitalitou, neustálému vracení se k zážitku v bolestných vzpomínkách, lítostivostí, pocity křivdy, často i nespavostí nebo různými závislostmi (postižený chce tyto pocity odstínit třeba alkoholem). Mohl též vzniknout tzv. posttraumatický stresový syndrom (PTSD), který se projevuje depresemi a úzkostmi i tělesně. 

Kdykoli si na prožité trauma vzpomeneme, porucha se projeví smutkem, lítostí, špatnou náladou, případně i fyzickou bolestí (často na hrudi). Každá tato vzpomínka je pak jednou z mnoha kapek, která plní pomyslný pohár, který jednou přeteče a může se projevit i těžkou či chronickou nemocí. Chce-li takto postižený člověk opět fungovat jako dříve, je to velmi dobře možné! Metoda EFT, nebo-li Techniky emoční svobody, je k tomu velmi efektivním nástroje pomoci k překonání psych. problémů s traumatem spoijených. Na rozdíl od jiných terapeutických postupů, ať klasických (většinou doživotní antidepresiva) či alternativních, je EFT velmi rychlé (již po prvním sezení zpravidla přichází výrazná úleva), časově nenáročné (obvykle stačí ke zpracování traumatu samotného jedno až tři hodinová sezení) a hlavně šetrné ke klientovi. I s velmi těžkými traumaty dokáže pracovat tak, že člověk nemusí prožívat při terapii znovu emoční bolest, používá se tzv. technika bez slz, která i velmi bolestivá traumata umí překonat tak, aby konzultace jakkoli nebyla emočně vypjatou situací. EFT je také efektivní při překonávání tzv. programů zapomenuté bolesti, které se projevují po fyzických traumatech bolestí tehdy postiženého místa, trvající i mnoho let po úraze. 

Fyzická bolest

Fyzická bolest, ať už akutní či chronická, je velmi dobře řešitelná. Často se stává, že akutní bolest se v rámci terapie zcela ztratí nebo se výrazně sníží i během několika málo minut. Během terapeutického sezení se vyhledávají a zpracovávají i možné emoční příčiny bolesti, neboť právě emoce a psychická nerovnováha může být příčinou svalového napětí, které pak způsobuje útlak nervů, nepřirozenou polohu kloubů a následné vadné držení těla. Jistě znáte úsloví typu "hodně jsem si toho na sebe naložil" ,"mám toho plnou hlavu". 

Bolesti získávají trvalý až chronický charakter, a i přes různá cvičení či rehabilitace přetrvávají. Jakmile se psychická příčina bolesti nalezne a zpracuje, zneutralizuje se související emoční náboj, vše se pak pozitivně projeví i fyzicky, bolest zmizí nebo výrazně ustoupí. Došlo-li ke zpracování všech jejích aspektů a souvislostí, pak se již zpravidla nevrací.Velmi dobře se zpracovávají i bolesti způsobené traumaty (úrazyautonehody apod.). Odbourává se tzv. "program zapomenuté bolesti", který si dlouhodobě neseme právě z traumatických zážitků. Program nám pak na nevědomé úrovni nevysvětlitelnou bolestí bez zjevných příčin takové trauma mnoho let "připomíná". Ukazuje se, že metoda EFT dokáže zásadně zkrátit dobu rehabilitace po operacích či úrazech.

Nadváha

Metoda EFT velmi efektivně pracuje i s nadváhou. Za tím, že si nedokážeme udržet stálou ideální hmotnost, ve valné většině případů stojí stres, negativní emoce a různé obavy či strachy. Obecně se říká, že se tyto aspekty podílí na hmotnosti běžného moderního člověka naší doby až 10ti procenty jeho celkové váhy. Je-li psychika permanentně ve stresu, tj. ve stavu připravenosti na boj nebo útěk, vysílá pak tělu příkazy, podle kterých se většina energie získané potravou ukládá, aby z ní tělo mohlo efektivně čerpat právě při tomto "boji" nebo "útěku". Tělo je potom neustále v pohotovosti a dál ukládá energii v podobě tukových zásob. Boj či útok však nepřichází a my přibíráme. A pokud se již rozhodneme s tím něco dělat, pravděpodobně dietou či zvýšeným pohybem, zpravidla si připravujeme jen další stres. Obecně platí, že pokud se o něco vehementně snažíme a netěší nás to, tak to prostě nefunguje. Dochází k tzv. jo-jo efektu, nebo se váha zarazí v určitém místě a nedaří se hubnout dál. A právě techniky emoční svobody nám pomohou tyto nepříjemnosti nejen zvládat, ale dokáží z hubnutí udělat zábavu, na kterou se můžeme těšit. A vzhledem k tomu, že metoda EFT umí pracovat se stresy a emocemi obecně, dokáže při práci s minulostí efektivně vydláždit cestu k úspěšnému, klidnému a pohodovému hubnutí bez stresu.

Pracuje např. s (ne)vírou, že klient zhubne, s jeho předchozími zkušenostmi s hubnutím, s jeho motivací, se vztahem ke svému tělu a podobně. Pracuje i s přítomností, při které zbavuje klienta tzv. cravingu (v překladu "bažení") po dobrotách, na kterých klient tzv. ujíždí (čokoláda, brambůrky, pivo atd.), pomáhá klientovi identifikovat pocity, které jej vedou k přejídání, pracuje i se vztahem k jídlu obecně. Všímá si a efektivně pracuje i s pocity nedostatku jako takového, neboť právě ten je s nadváhou emočně úzce propojen. Při práci s budoucností pak např. řeší události, které mohou nastat, až bude klient mít svou ideální váhu, a které by mohly bránit jejímu udržení

Neurolingvistické programování

Neurolingvistické programování, neboli NLP, je jednou z technik, s jejímiž základy při EFT konzultacích pracuji. Tato technika sama o sobě dokáže pomocí slov (a správně položených otázek terapeuta) změnit stereotypy myšlení. Znalost NLP mi pomáhá s klientem navázat adekvátní terapeutický vztah a udržet jej, správně vnímat to, co klient při terapii sděluje a umožňuje mi také efektivně klienta pomocí rozhovoru vést k tomu, aby byl schopen vnímat uspořádání svých myšlenek a pochopil souvislosti svého chování v návaznosti na to, co říká, co si myslí a dělá. NLP používám přímo při konzultačním procesu, není od něj jakkoli odděleno. Prakticky řečeno, při "ťukání" spolu s klientem hovořím a pokládám mu s tématem terapie související otázky tak, aby byl terapeutický proces co nejúspěšnější, a právě při tom využívám NLP.

Metoda NLP vznikla na počátku 70. let minulého století výzkumem terapeutické práce a postupů tří nejúspěšnějších psychoterapeutů své doby, k nimž mimo jiné patřil i známý Milton H. Erickson. Bylo totiž zjištěno, že všichni tito tři psychoterapeuté, aniž by způsob své práci navzájem znali nebo jej studovali, postupovali ve své praxi při řešení daných případů velmi podobně. Požívali pro každou specifickou situaci stejné modely komunikace s klientem a chování k němu. Technika jejich práce byla poté dvěma americkými vědci, profesorem lingvistiky Johnem Grinderem a matematikem a terapeutem Richardem Bandlerem zpracována ve velmi efektivní a účinnou terapeutickou techniku NLP.

Nahoru