Upravit stránku
 • Průběh konzultace

  Průběh konzultace

  Jedna běžná EFT konzultace trvá zpravidla 60  90 minut. Klient  během ní, mimo jiné, hledá dle pokynů v mysli a ve vzpomínkách situace a události, při jejichž představě se na dané téma necítí příjemně. Když si je vybaví a "nacítí" se na ně, dochází k jemnému poklepávání prsty na stanovené akupresurní body (na hlavě, hrudi a rukou), pod kterými se nacházejí důležité energetické dráhy v lidském těle, tzv. meridiány. Při poklepávání klient po EFT praktikovi opakuje krátké věty (tzv. EFT připomínací fráze), vystihující nepříjemný pocit (emoci nebo její tělesný projev), týkající se daného tématu, např. "tlak na hrudi, že mám mluvit před lidmi", "stažený krk, že se na mě dívají" apod. Pracuje se i s momentálními projevy problému nebo nepohody. Při konzultaci se nepoužívají akupunkturní jehly, ani jiné nástroje. Klient nemusí ležet, ani se svlékat. Nejsou nabízeny žádné léky nebo potravinové doplňky. Není nutné dlouze opakovaně prožívat nepříjemné stresující situace a události.

  Za jak dlouho mohu očekávat změnu?

  Praxe ukazuje, že přibližně u 60% klientů již po prvním sezení dochází k výrazné změně k lepšímu. Při následujících se proces většinou dokončuje. 

  Přibližně 80% běžných problémů (např. STRACHY, OBAVY a FOBIE, VZTAHOVÉ nebo PRACOVNÍ problémy, PROKRASTINACE atd., bývají výrazně redukovány zpravidla během jedné až tří konzultací. Překonání  těžších problémů, spojených např. s CHRONICKÝMI NEMOCEMI, ZÁVISLOSTMI, DEPRESEMI a ÚZKOSTMI apod., trvá zpravidla déle. 

  Důležitá je v celém procesu zpětná vazba, kterou je nutné poskytnout zejména po první konzultaci, aby mohlo dojít ke zpracování všech aspektů daného problému. Pak zpravidla dochází ke změně k lepšímu s trvalým účinkem.

  Jak bude konzultace probíhat?

  V úvodu konzultace mě krátce seznámíte se svým problémem (nebo cílem) a dohodneme se na zadání, tj. jakého výsledku chcete dosáhnout. Poté spolu povedeme cílený rozhovor a při tom budeme jemným poťukáváním na akupresurní body pracovat s Vaším energetickým systémem až do cílené změny stavu.

  Budu muset užívat nějaké preparáty?

  Nikoliv. Dostanete však návod, a v rámci konzultace se naučíte, jak samostatně pracovat se svým problémem i v domácím prostředí kdykoli si to vyžádá situace až do doby, než bude proces ukončen a problém vyřešen nebo cíl dosažen. 

  Upozornění: 

  Metoda EFT patří mezi alternativní techniky, které nenahrazují konvenční lékařskou, psychologickou nebo psychoterapeutickou péči!

 • Kurz ZÁKLADY EFT pro laiky

  Kurzy EFT pro laiky 

  "Emoční svoboda pro všechny"

   Kurzy pro všechny, kdo jsou připravení držet život a odpovědnost za své zdraví pevně ve svých rukou a cíleně pracovat na svém osobním rozvoji

  Protože metoda EFT (Techniky emoční svobody) už i v laickém provedení dokáže pomoci s mnoha problémy a umí dodat jistotu sama v sebe a udržet si zdravé sebevědomí a celkovou kondici, organizuji pro širokou laickou veřejnost kurzy EFT s podtitulem "Emoční svoboda pro všechny"Vhodné pro všechny, zejména pak pro

  • rodiče, babičky i dědečky
  • učitele, učitelky a vychovatele
  • praktikanty Reiki a všechny, kdo chtějí svou práci s energiemi ještě více zefektivnit
  • všechny, kdo se zajímají o psychosomatiku a alternativní léčbu
  • kouče, kteří chtějí umět svým klientům pomoci překročit hranice jejich podvědomí
  • všechny, co zažili křivdu a nedaří se jim odpustit
  • všechny, co prožívají životní zkoušku a chtějí se odrazit ode dna
  • všechny, co chtějí nalézt nové přátele se stejnými zájmy a podobnými zkušenostmi...

  Při výuce je kladen důraz na pochopení podstaty fungování metody EFT, tak aby ji absolventi mohli sami aplikovat v mnoha životních situacích. Důležitou součástí laické EFT praxe absolventů jsou pravidelná EFT setkání, kde má každý možnost vzájemné práce pod dozorem a supervizí profesionála. Každý účastník kurzu též může využívat on-line podpory facebookové skupiny EFT pro laiky, kde se EFT laici sdružují, vyměňují si zkušenosti a vzájemně konzultují postupy práce s EFT. Skupina je otevřena pro všechny laiky, zajímající se o problematiku psychosomatiky a alternativní léčby. Podívejte se na reference účastníků.

  Nabídka kurzů

  • Jak zvládnout trauma s EFT

   Jak zvládnout trauma s EFT

   Nejbližší termíny:

   •  22.2. 2020 Svitavy

   Cena: 1 900 Kč

   Přišli jste o svou LÁSKU, ztratili BLÍZKÉHO, potkala Vás vážná NEMOC nebo NEHODA? Stále se Vám to vrací a několikrát denně se Vám stáhne žaludek při vzpomínce na to, co se stalo?

   MINULOST NELZE ZMĚNIT. Ta už se stala. Ale lze změnit, jak ji vnímáme. Jsou to EMOCE, co způsobují, že máme pocit, jakoby se to stalo dnes nebo včera, přestože uplynuly měsíce či roky.

   Naučte se žít v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU a ne zakotvení v minulosti!

   KURZ, jak laicky pracovat s aktuálně probíhajícím nebo již prožitým traumatem terapeutickou metodou EFT (Techniky emoční svobody) na sobě a svých blízkých.

   Tedy celkem téměř 7 hodin pod vedením profesionálního EFT praktika a lektora. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a skripta. Výstupem kurzu je kvalitní laická znalost základní techniky metody EFT pro použití při aktuálních traumatických situacích nebo při řešení již proběhlého traumatu. Součástí kurzu jsou ukázky práce a vlastní EFT praxe ve dvojicích pod supervizí. Po kurzu můžete zdarma využívat on-line podporu na facebooku a účastnit se uzavřených EFT setkání, kde si pod odborným dohledem a supervizí můžete trénovat techniku EFT a konzultovat svou  laickou praxi.

   Storno podmínky: V případě, že se z kurzu odhlásíte později, než 10 dní před jeho konáním, bude Vám účtován poplatek ve výši 40% kurzovného. V případě, že svou účast zrušíte 24 hodin přede dnem konání kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu kurzu nezúčastníte, kurzovné v plné výši propadá, případně můžete za sebe poslat náhradníka (nutno o tom předem informovat). Platbou za kurz je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součásti jsou tyto storno podmínky, které se objednáním objednatel zavazuje plnit. 

  • Základy EFT jednodenní

   Techniky emoční svobody 

   Nejbližší termíny:

   • 5.4.    2020 Svitavy 
   • 29.2.  2020 Brno

   Cena: 2.750 Kč

   Přihlašte se na kurz a pod odborným vedením se naučíte laicky pracovat metodou EFT

   • fyzickými bolestmi, jejich psychickými a emočními aspekty
   • se strachy a obavami
   • aktuálními projevy stresu
   • dětskými problémy
   • osobní rozvoj

   Dozvíte se také, jak funguje metoda EFT a jaká je její podstata. Dostanete návod na domácí práci a práci s dětmi, a důraz bude kladen na správnou tvorbu a použití EFT frází, což je základem úspěchu v EFT. Po kurzu můžete zdarma využívat on-line podporu na facebooku a účastnit se uzavřených EFT setkání, kde si pod odborným dohledem a supervizí můžete trénovat techniku EFT a konzultovat svou  laickou praxi.

   Tedy celkem téměř 9 hodin výuky pod vedením profesionálního EFT praktika a lektora. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a skripta. Výstupem kurzu je laická, avšak kvalitní znalost techniky, jak pro osobní použití, tak i pro pomoc Vašim dětem a blízkým

   Storno podmínky: V případě, že se z kurzu odhlásíte později, než 10 dní před jeho konáním, bude Vám účtován poplatek ve výši 40% kurzovného. V případě, že svou účast zrušíte 24 hodin přede dnem konání kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu kurzu nezúčastníte, kurzovné v plné výši propadá, případně můžete za sebe poslat náhradníka (nutno o tom předem informovat). Platbou za kurz je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součásti jsou tyto storno podmínky, které se objednáním objednatel zavazuje plnit. 

  • Základy EFT 2,5 denní

   Techniky emoční svobody 

   Nejbližší termíny:

   • Květen 2020 Brno  (zájemci, kontaktujte nás na 605 519 943)

   Rozvržení kurzu:

   1. blok kurzu - sobota + neděle 10 - 18h (teorie + praxe)
   2. blok kurzu - sobota nebo neděle 10 - 14h, s odstupem od 1. bloku kurzu cca 14 dní až 3 neděle (samostatná vzájemná praxe ve dvojicích se supervizí, opakování)

   Cena: 4.250 Kč

   Přihlašte se na kurz a pod odborným vedením se naučíte pracovat metodou EFT

   • fyzickými bolestmi, jejich psychickými a emočními aspekty
   • se strachy a fobiemi
   • s alergiemi
   • s traumaty
   • s odpuštěním
   • s vtíravou chutí na sladké a jiné pochutiny, bažení po chuti na cigatery
   • aktuálními projevy stresu
   • dětskými problémy
   • vlastní osobní rozvoj

   Dozvíte se také, jak funguje metoda EFT a jaká je její podstata. Dostanete návod na domácí práci a práci s dětmi, a důraz bude kladen na správnou tvorbu a použití EFT frází, což je základem úspěchu v EFT. Po kurzu můžete zdarma využívat on-line podporu na facebooku a účastnit se uzavřených EFT setkání, kde si pod odborným dohledem a supervizí můžete trénovat techniku EFT a konzultovat svou  laickou praxi.

   Tedy celkem téměř 20 hodin pod vedením profesionálního EFT praktika a lektora. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a skripta. Výstupem kurzu je laická, avšak kvalitní znalost techniky, jak pro osobní použití, tak i pro pomoc Vašim dětem a blízkým

   Storno podmínky: V případě, že se z kurzu odhlásíte později, než 10 dní před jeho konáním, bude Vám účtován poplatek ve výši 40% kurzovného. V případě, že svou účast zrušíte 24 hodin přede dnem konání kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu kurzu nezúčastníte, kurzovné v plné výši propadá, případně můžete za sebe poslat náhradníka (nutno o tom předem informovat). Platbou za kurz je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součásti jsou tyto storno podmínky, které se objednáním objednatel zavazuje plnit. 

  • Mini kurz EFT

   Mini kurz EFT 

   Nejbližší termíny:

   • 28.3. 2020  Lanškroun
   • 29.3. 2020  Svitavy

   Cena: 450 Kč

   Přihlašte se na kurz a pod odborným vedením se naučíte laicky pracovat metodou EFT

   • aktuální fyzickou bolestí
   • aktuálním stresem
   • bolestnou vzpomínkou

   Cílem tohoto kurzu je seznámit Vás s metodou EFT dostupnou formou i cenou, abyste měli možnost pochopit její podstatu a sami posoudit a adekvátně se ROZHODNOUT, zda jsou právě Techniky emoční svobody tou pravou cestou, po které budete chtít dojít ke svým cílům

   Celkem 3 hodiny výkladu, výuky a nácviku základních postupů pod vedením profesionálního EFT praktika a lektora. Každý účastník obdrží skripta. Výstupem kurzu je základní laická znalost metody EFT pro osobní použití.

   Storno podmínky: V případě, že se z kurzu odhlásíte později, než 10 dní před jeho konáním, bude Vám účtován poplatek ve výši 40% kurzovného. V případě, že svou účast zrušíte 24 hodin přede dnem konání kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu kurzu nezúčastníte, kurzovné v plné výši propadá, případně můžete za sebe poslat náhradníka (nutno o tom předem informovat). Platbou za kurz je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součásti jsou tyto storno podmínky, které se objednáním objednatel zavazuje plnit. 

Nahoru