Metoda EFT

Techniky emoční svobody (Emotional freedom technique)

O metodě EFT               Co lze řešit               Průběh terapie

Upozornění: metoda EFT je alternativní terapeutickou technikou a nenahrazuje lékařskou péči