Metoda EFT

Techniky emoční svobody (Emotional freedom technique)


Chcete-li v krátkosti zjistit, co vše lze EFT řešit a jaký je její princip, shlédněte toto 7 min. video (české titulky)