Hypnóza

Přestože v překladu z řečtiny znamená slovo hypnóza spát nebo spánek, nemá s ním v konečném důsledku prakticky nic společného. Uvede-li terapeut klienta speciální technikou do stavu hypnózy, není to o tom, že by si klient nebyl vědom sama sebe. Pouze se dostane do stavu hlubokého uvolnění a relaxace, velmi podobnému klasické meditaci nebo fázi těsně před usnutím při běžném spánku. Při něm se otvírá podvědomá část mysli a ta je pak velice dobře a bez kritického posuzování a myšlení, schopna přijmout tzv. sugesce, které napomáhají k řešení problému klienta.

Jak probíhá sezení sezení?

Uzná-li terapeut za vhodné použít v rámci terapie hypnózu, a dohodne-li se tak s klientem, sestaví při klasickém rozhovoru s ním pozitivní sugesce, které budou použity. Jedná se o společnou práci obou. Je nutné, aby sugesce klientovi po všech stránkách vyhovovaly a na druhou stranu, musí být zaručena jejich funkčnost, což je mimo jiné úkolem terapeuta. Klient tudíž sugesce dopředu zná. Poté se pohodlně posadí nebo si lehne a zaposlouchá se do slov terapeuta, ten jej uvede do stavu hluboké relaxace, ve kterém předává (sděluje) klientovi dané sugesce. Není vyloučeno, že se klient dostane do tak hlubokého stavu relaxace, že může usnout, což však není na závadu. Na rozdíl od vědomé mysli, podvědomí nikdy nespí. Po předání sugescí pak terapeut klienta ze stavu hypnózy bezpečně vyvede a "probudí" jej. Po dohodě s terapeutem může být celá hypnóza nahrána na diktafon nebo jiné záznamové zařízení a klient si ji pak dle instrukcí terapeuta aplikuje i sám doma.

Co lze hypnózou řešit?

Hypnoterapie je často používána např. ke sebezdokonalování člověka, dokáže zvýšit motivaci, zlepšuje veřejný projev, dopomáhá k lepším studijním výsledkům apod. Velmi dobře řeší zlozvyky jako okusování nehtů, cucání prstů nebo noční pomočování a další. Řeší také závislosti, včetně kouření, alkoholu, jídle (zdravé hubnutí beze stresu) workoholismu nebo sexu. Efektivně napomáhá i k profesnímu zlepšování klientů (např. obchodní schopnosti) a celkově dopomáhá k dosažení cílů. Zvyšuje sexuální uspokojení a schopnosti, snižuje stres a celkově dopomáhá k fyzickému i psychickému zdraví. Účinně pomáhá i k zavedení zdravých návyků (cvičení, zdravé stravování atd.).

Je hypnóza nějak nebezpečná?

Na vzdory mnoha vžitým mýtům o ovládání a kontrole lidské mysli, nemůže nikdo nikoho v hypnóze přinutit k něčemu, co by dotyčný sám neudělal mimo hypnózu. Hypnóza nikterak neoslabuje svobodnou vůli člověka, ba právě naopak! Nelze také do hypnózy uvést nikoho, kdo to sám nechce. Není též možné někoho držet v hypnóze proti jeho vůli. Není třeba se obávat ani o to, že by člověk v hypnóze nějak "zůstal" a už se z ní nedostal. Na druhou stranu se také není třeba bát, že by člověk nedokázal hypnózu podstoupit (nemohl být hypnotizován). Výjimkou jsou malé děti, duševně nemocní nebo mentálně retardovaní, nebo příliš podezíraví a nedůvěřiví lidé.

ZAJÍMÁ VÁS, JAK PRACUJE LIDSKÁ MYSL? CHCETE VĚDĚT, JAK ČLOVĚKA UVÉST DO TRANSU? CHCETE SE NAUČIT, JAK VYTVOŘIT HYPNOTICKÝ SKRIPT A POUŽÍT JEJ PRO SEBE A SVÉ BLÍZKÉ? CHCETE SE NAUČIT ZÁKLADŮM HYPNÓZY? PŘIHLAŠTE SE NA NÁŠ CERTIFIKOVANÝ KURZ! Vhodné i pro úplné laiky!

PŘIHLÁŠKA na kurz ZÁKLADY HYPNÓZY 6. a 7. dubna 2019


Upozornění: hypnóza je používána jako alternativní technika, nenahrazující lékařskou péči!