Hypnóza

Přestože v překladu z řečtiny znamená slovo hypnóza spát nebo spánek, nemá s ním v konečném důsledku prakticky nic společného. Uvede-li terapeut klienta do stavu hypnózy, není to zpravidla o tom, že by si klient nebyl vědom sama sebe. Pouze se dostane do stavu hlubokého uvolnění a relaxace neboli tranzu, velmi podobnému klasické meditaci nebo fázi těsně před usnutím při běžném spánku. Při něm se otvírá podvědomá část mysli a ta je pak velice dobře a bez kritického posuzování a myšlení, schopna přijmout tzv. sugesce, které napomáhají k řešení problému klienta.

Jak probíhá sezení sezení?

Uzná-li terapeut za vhodné použít v rámci terapie hypnózu, a dohodne-li se tak s klientem, sestaví při klasickém rozhovoru s ním hypnotický skript, obsahující sugesce. Jedná se o společnou práci obou. Je nutné, aby sugesce klientovi po všech stránkách vyhovovaly a na druhou stranu, musí být zaručena jejich funkčnost, což je mimo jiné úkolem terapeuta. Klient tudíž sugesce dopředu zná. Při hypnóze samotné se klient pohodlně posadí nebo si lehne a zaposlouchá se do slov terapeuta. Ten jej uvede do stavu hluboké relaxace, ve kterém předává (sděluje) klientovi dané sugesce, tj. je mu čten hypnotický skript. Není vyloučeno, že se klient dostane do tak hlubokého stavu relaxace, že může usnout, což však není na závadu. Na rozdíl od vědomé mysli, podvědomí nikdy nespí a vše se ukládá. Po předání sugescí pak terapeut klienta ze stavu hypnózy bezpečně vyvede. Po dohodě s terapeutem může být celá hypnóza nahrána na diktafon nebo jiné záznamové zařízení a klient si ji pak dle instrukcí terapeuta aplikuje i sám doma.

Co lze hypnózou řešit?

Hypnoterapie je často používána např. ke sebezdokonalování člověka, dokáže zvýšit motivaci, zlepšuje veřejný projev, dopomáhá k lepším studijním výsledkům apod. Velmi dobře řeší zlozvyky jako okusování nehtů, cucání prstů nebo noční pomočování a další. Řeší také závislosti, včetně kouření, alkoholu, jídle apod. Efektivně napomáhá i k profesnímu zlepšování ) a celkově dopomáhá k dosažení cílů. Zvyšuje sexuální uspokojení a schopnosti, snižuje stres a celkově dopomáhá k fyzickému i psychickému zdraví. Účinně pomáhá i k zavedení zdravých návyků (cvičení, zdravé stravování atd.).

Je hypnóza nějak nebezpečná?

Na vzdory mnoha vžitým mýtům o ovládání a kontrole lidské mysli, nemůže nikdo nikoho v hypnóze přinutit k něčemu, co by dotyčný sám neudělal mimo hypnózu. Hypnóza nikterak neoslabuje svobodnou vůli člověka, ba právě naopak! Nelze také do hypnózy uvést nikoho, kdo to sám nechce. Není též možné někoho držet v hypnóze proti jeho vůli. Není třeba se obávat ani o to, že by člověk v hypnóze "zůstal" a už se z ní nedostal. Na druhou stranu se také není třeba bát, že by člověk nedokázal hypnózu podstoupit (nemohl být hypnotizován). Výjimkou jsou malé děti, duševně nemocní nebo mentálně retardovaní, nebo příliš podezíraví a nedůvěřiví lidé.

Cena za hypnózu činí 2.500 Kč a obsahuje úvodní konzultaci 60 min., tvorbu hypnotického skriptu, konzultaci hotového skriptu s klientem a případná jeho úprava, převedení skriptu do formátu MP3 a jeho zaslání klientovi ke stažení a použití dle návodu. 


Upozornění: hypnóza je používána jako alternativní technika, nenahrazující lékařskou péči!