Upravit stránku
 • O metodě EFT

  O metodě EFT 

  Metoda EFT, neboli Techniky emoční svobody (angl. Emotional Freedom Techniques) má dvě hlavní části:

  • Mechanická část metody EFT spočívá v jemném poklepávání akupresurních bodů prsty, tzv. EFT bodů (viz obrázek), pod kterými vedou hlavní energetické dráhy, tzv. meridiány
  • Slovní část pak spočívá v hledání aspektů a možných příčin daného problému, a ve tvorbě a použití tzv. EFT připomínacích frází.

  Metodu EFT lze použít při překonávání problémů, souvisejících s těmito tématy:

  • VZTAHY (partnerské, pracovní, rodinné a další)
  • PORUCHY CHOVÁNÍ a UČENÍ, VADY ŘEČI (neklinická logopedie)
  • NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ  a SOCIÁLNÍ FOBIE
  • TRAUMATA a PTSD 
  • VÝCHOVNÉ  PROBLÉMY
  • NEPLODNOST, PROBLÉMY S POČETÍM
  • SEXUÁLNÍ PROBLÉMY
  • VÝKONNOSTNÍ PROBLÉMY (včetně zvyšování sportovních výkonů)
  • PROKRASTINACE (chronická tendence odkládat plnění povinností)
  • ZLOZVYKY a ZÁVISLOSTI
  • NADVÁHA
  • NESPAVOST
  • STRACHY a OBAVY, FOBIE
  • DEPRESE, ÚZKOSTI, PANICKÁ ATAKA
  • CHRONICKÉ a VÁŽNÉ CHOROBY 
  • FYZICKÉ BOLESTI, ALERGIE, MIGRÉNY, KOŽNÍ PROBLÉMY...
  • ŽIVOTNÍ KRIZE, SYNDROM VYHOŘENÍ, PSYCHO-SPIRITUÁLNÍ KRIZE, ENVIROMENTÁLNÍ ŽAL....

  Vzhledem k principu fungování metody a technice jejího provedení má metoda EFT velmi široké spektrum použití v oblasti rozvoje osobnosti člověkapřekonávání psychologických problémů a udržení dobré fyzické kondice. Díky EFT jsme schopni vidět věci reálně a takové, jaké skutečně jsou, podle toho k nim přistupovat a posuzovat je a adekvátně se pak rozhodovat.

  Historie metody EFT a její princip

  Metoda EFT patří do mladého alternativního oboru známého jako "energetická psychologie". U vzniku tohoto pojmu stál před 40 lety v Americe renomovaný psycholog Dr. Roger Callahan. Díky svému zájmu o Tradiční čínskou medicínu, a z důvodu frustrace, kterou zažíval s jednou svou klientkou, těžkou fobičkou, na jejíž fobii jakkoli neúčinkovaly klasické psychologické postupy, došel pomocí jednoduchého experimentu k významnému objevu, že "příčinou všech negativních emocí je porucha na energetickém systému člověka", tak jak ho zná, po tisíciletí využívá a pojmenovává Tradiční čínská medicína.

  Energetická psychologie není konvenční psychologií, tak jak ji používají kliničtí a jiní běžní psychologové, ani si její postupy nebo výsledky nijak nepřisvojuje a nenárokuje. Energetická psychologie vnímá člověka celostně, jako soubor myšlenek, emocí a energie, sídlící v lidském těle. Při práci s klientem se prakticky vždy používá mechanická stimulace (jemné poklepávání konečky prstů) vybraných akupresurních bodů na hlavě, hrudi a rukou, spojená s "nacítěním" se klienta na související negativní emoci či pocit s cílem překonat psychologický či jiný problém a napomoci tak rozvoji osobnosti jedince udržovat jeho zdraví a dobrou fyzickou i duševní kondici. 

  Vzhledem k tomu, že emoce jsou produktem nevědomé části mysli, je klient při konzultaci schopen nalézt a překonávat i podvědomé negativní životní programy a měnit je, což významně přispívá k jeho osobnímu rozvoji. Při poklepávání na akupresurní body dochází k ovlivnění toku energie v těle a následnému spontánnímu uvolnění tělesného projevu dané emoce (např. STRACH - tlak na hrudi, VZTEK - napětí v ramenou, LÍTOST - stažený krk apod.) a tím pádem i k neutralizaci negativní emoce jako takové. Při konzultaci je s klientem veden cílený rozhovor a de facto jsou mu dávány návody a pokyny, jak poruchu na energetickém systému objevit a překonat. Praxe ukazuje, že s negativními emocemi a myšlenkami souvisí i mnohé fyzické bolesti a problémy, hovoříme o tzv. psychosomatice. V praxi pak může po neutralizaci emocí spontánně docházet k zmírnění i vymizení takových problémů.

  Výsledkem výzkumu Dr. Callahana byl vznik metody TFT (Thought Field Therapy - česky terapie mezipólového myšlení). Výrazným zjednodušením technik TFT, které na základě vlastních experimentů a studií provedl Ing. Gary Craig, žák Callahana, vznikla zcela nová technika, známá jako metoda EFT neboli Techniky emoční svobody (angl. Emotional Freedom Techniques). Obě metody patří do skupiny tzv. energetických psychologií.

  Ing. Gary Craig
  Dr. Roger Callahan

  Upozornění: 

  Energetická psychologie, metoda EFT i TFT patří mezi alternativní techniky, které nenahrazují konvenční lékařskou, psychologickou nebo psychoterapeutickou péči!

 • EFT konzultace osobní

  Průběh konzultace

       

  Jedna běžná EFT konzultace trvá zpravidla 60  90 minut. Klient  během ní, mimo jiné, hledá dle pokynů v mysli a ve vzpomínkách situace a události, při jejichž představě se na dané téma necítí příjemně. Když si je vybaví a "nacítí" se na ně, dochází k jemnému poklepávání prsty na stanovené akupresurní body (na hlavě, hrudi a rukou), pod kterými se nacházejí důležité energetické dráhy v lidském těle, tzv. meridiány. Při poklepávání klient po EFT praktikovi opakuje krátké věty (tzv. EFT připomínací fráze), vystihující nepříjemný pocit (emoci nebo její tělesný projev), týkající se daného tématu, např. "tlak na hrudi, že mám mluvit před lidmi", "stažený krk, že se na mě dívají" apod. Pracuje se i s momentálními projevy problému nebo nepohody. Při konzultaci se nepoužívají akupunkturní jehly, ani jiné nástroje. Klient nemusí ležet, ani se svlékat. Nejsou nabízeny žádné léky nebo potravinové doplňky. Není nutné dlouze opakovaně prožívat nepříjemné stresující situace a události.

  Za jak dlouho mohu očekávat změnu?

  Praxe ukazuje, že přibližně u 60% klientů již po prvním sezení dochází k výrazné změně k lepšímu. Při následujících se proces většinou dokončuje. Přibližně 80% běžných problémů (např. STRACHY, OBAVY a FOBIE, VZTAHOVÉ nebo PRACOVNÍ problémy, PROKRASTINACE atd., bývají výrazně redukovány zpravidla během jedné až tří konzultací. Překonání  těžších problémů, spojených např. s CHRONICKÝMI NEMOCEMI, ZÁVISLOSTMI, DEPRESEMI a ÚZKOSTMI apod., trvá zpravidla déle. 
   

  Důležitá je v celém procesu zpětná vazba, kterou je nutné poskytnout zejména po první konzultaci, aby mohlo dojít ke zpracování všech aspektů daného problému. Pak zpravidla dochází ke změně k lepšímu s trvalým účinkem.

  Jak bude konzultace probíhat?

  V úvodu konzultace mě krátce seznámíte se svým problémem (nebo cílem) a dohodneme se na zadání, tj. jakého výsledku chcete dosáhnout. Poté spolu povedeme cílený rozhovor a při tom budeme jemným poťukáváním na akupresurní body pracovat s Vaším energetickým systémem až do cílené změny stavu.

  Budu muset užívat nějaké preparáty?

  Nikoliv. Dostanete však návod, a v rámci konzultace se naučíte, jak samostatně pracovat se svým problémem i v domácím prostředí kdykoli si to vyžádá situace až do doby, než bude proces ukončen a problém vyřešen nebo cíl dosažen. 

  Upozornění: 

  Metoda EFT patří mezi alternativní techniky, které nenahrazují konvenční lékařskou, psychologickou nebo psychoterapeutickou péči!

 • EFT konzultace na dálku

  Konzultace na dálku

  Jste z daleka nebo imobilní? Máte problém s přímým osobním kontaktem? Konzultaci Vám mohu poskytnout i prostřednictvím programu Skype

  Jak Skype sezení probíhá?

  Skype konzultace probíhá se zapnutou obrazovkou počítače, je nutné, abychom se viděli a slyšeli. Ťukat na EFT body budeme společně, tudíž přesně uvidíte, kam si ťukat a jak. Samotné ťukání se spolu naučíme během chvilky. Samozřejmě se dohodneme na tématu a pak budeme pracovat prakticky stejně, jako při osobní konzultaci. Budeme si povídat, společně tvořit tzv. EFT fráze, já budu ťukat na sebe, Vy to uvidíte a budete ťukat stejně jako já.

  Lze po Skype řešit jakékoli téma?

  Až na výjimky prakticky ano, vše, co lze řešit osobně, jsme schopni zpracovat i po Skype.

  Jak dlouho trvá Skype konzultace?

  Skype konzultace trvá 60 minut.

  Jaké jsou ceny Skype konzultací a jak probíhá platba?

  Cena Skype konzultace je 950 Kč. Platba probíhá předem na účet 222 034 193/0600 MONETA Money Bank

  Skype jméno:  david.bulva 

  Upozornění: 

  Metoda EFT patří mezi alternativní techniky, které nenahrazují konvenční lékařskou, psychologickou nebo psychoterapeutickou péči!

 • Zpětná vazba

  Důležitost zpětné vazby 

  Zpětná vazba a následné dokončení celého procesu práce s klientem, je pro konečný úspěch a dosažení klientova cíle (zadání) zcela zásadní. A to přesto, že klient pociťuje změnu k lepšímu již po prvním sezení, avšak i tehdy, nepocítí-li změnu žádnou.

  Pokud totiž nedojde ke zpracování všech aspektů zadání (problému), které se mnohdy v celé své "kráse" ukáží až po eliminaci akutních projevů, může se problém, dříve či později, skutečně vrátit. Pokud změna trvá, není však úplná nebo dostatečně výrazná, i zde je nutné dát zpětnou vazbu, aby bylo možno stanovit další postup, v práci pokračovat a dokončit ji. První konzultace bývá více poznávací, klient si osvojuje techniku, se kterou se pracuje. Překonávají se nejsilnější bloky a překážky, řeší se akutní projevy problému. Poté následuje časová prodleva 10 až 14 dní, během které vliv konzultace tzv. "dojíždí" a začínají se obvykle u klienta projevovat žádané změny. Ne vždy musí být razantní a viditelné, klient je někdy nemusí vůbec pozorovat. To, že k nim došlo, si často uvědomí právě až po konzultaci s EFT praktikem. 

  Při následném sezení se mimo jiné pracuje s tím, co nového se po prvním ukázalo. Jde se více do hloubky, hledají a zpracovávají se další aspekty tématu a proces se zpravidla dokončuje. Adekvátní výsledky lze očekávat poté, až je společná práce ukončena. Ne vždy se to stane po jednom čí dvou sezení, nebývá to však výjimkou. Efektivita EFT je velmi vysoká, pohybuje se mezi 80 až 90 procenty úspěšnosti. Praxe ukazuje, že až 60 procent klientů vnímá změnu již po první konzultaci. Pokud jsou zpracovány všechny aspekty problému, je účinek trvalý.

 • Zvýhodněné balíčky

  Zvýhodněné balíčky konzultací

  Vzhledem k tomu, že u vybraných problémů je vhodná systematická a komplexní práce při více konzultacích, nabízím tyto cenově zvýhodněné balíčky. Platba za balíček probíhá hotově při prvním sezení nebo předem na účet. Vyjmenované problémy lze řešit i v rámci samostatných setkání za běžnou cenu.

  • Nadváha

   HUBNUTÍ  BEZ  STRESU

   Metoda EFT velmi efektivně pracuje i s nadváhou. Za tím, že si nedokážeme udržet stálou ideální hmotnost, ve valné většině případů stojí stres, negativní emoce a různé obavy či strachy. Obecně se říká, že se tyto aspekty podílí na hmotnosti běžného moderního člověka naší doby až 10ti procenty jeho celkové váhy.

   Je-li psychika permanentně ve stresu, tj. ve stavu připravenosti na boj nebo útěk, vysílá pak tělu příkazy, podle kterých se většina energie získané potravou ukládá, aby z ní tělo mohlo efektivně čerpat právě při tomto "boji" nebo "útěku". Tělo je potom neustále v pohotovosti a dál ukládá energii v podobě tukových zásob. Boj či útok však nepřichází, energie se spalováním neuvolňuje a my přibíráme. A pokud se již rozhodneme s tím něco dělat, pravděpodobně dietou či zvýšeným pohybem, zpravidla si připravujeme jen další stres. Obecně platí, že pokud se o něco vehementně snažíme a netěší nás to, tak to prostě nefunguje. Dochází k tzv. jo-jo efektu, nebo se váha zarazí v určitém místě a nedaří se hubnout dál. A právě techniky emoční svobody nám pomohou tyto nepříjemnosti nejen překonat a zvládat, ale dokáží z hubnutí udělat zábavu, na kterou se můžeme těšit. A vzhledem k tomu, že metoda EFT umí pracovat se stresy a emocemi obecně, dokáže při práci s minulostí efektivně vydláždit cestu k úspěšnému, klidnému a pohodovému hubnutí bez stresu.

   Pracuje se např. i s nevírou, že klient zhubne, s jeho předchozími zkušenostmi s hubnutím, s jeho motivací, se vztahem ke svému tělu a podobně. Řeší se i přítomnost, kdy se klient zbavuje tzv. cravingu (v překladu "bažení") po dobrotách, na kterých klient tzv. ujíždí (čokoláda, brambůrky, pivo atd.). Identifikovat jsou i pocity, které mohou vést třeba k přejídání, pracuje se vztahem k jídlu obecně. Konzultace se zaměřují také na pocity nedostatku jako takového, neboť právě ten je s nadváhou emočně úzce propojen. Při práci s budoucností se pak např. řeší události, které mohou nastat, až bude klient mít svou ideální váhu, a které by mohly bránit jejímu udržení

   ZBAVTE SE NADVÁHY BEZ JO - JO EFEKTU A STRESU

   Využijte CENOVÝ BALÍČEK v hodnotě 2.550 Kč, který obsahuje 3 hodinová sezení. Ušetříte 300 Kč. Na vyžádání je též možno podpořit hubnutí hypnózou (není v ceně balíčku).

  • Kouření

   ODVYKÁNÍ  KOUŘENÍ

   Pomocí metody EFT lze efektivně překonávat i zlozvyky a závislosti.

   Při konzultacích se řeší, jak eliminovat tzv. "crawing" neboli bažení např. po cigaretě, chuť na cigaretu, hledají se tzv. soupravy (káva + cigaretachvilka klidu pro sebe + cigareta a další). Řeší se i průvodní obavy a strachy, např. "že přiberu, když přestanu kouřit" atd.

   kouření

   Zpracovávají se i tzv. abstinenční příznaky, které se po běžném vysazení cigarety mohou objevovat. Případně se řeší, jaké výhody nám cigareta poskytuje (pocit bezpečí, uklidnění cigaretou, zahánění nudy cigaretou apod.)

   ZBAVTE SE CIGARETY BEZ FYZICKÉHO A EMOČNÍHO STRÁDÁNÍ !!!

   Využijte CENOVÝ BALÍČEK v hodnotě 2.550 Kč, který obsahuje 3 hodinová sezeníUšetříte 300 Kč. 

  • Alergie

   ALERGIE

   Metoda EFT velmi rychle a účinně pracuje i s ALERGIEMI různého druhu, ať už se jedná o "klasické" alergie na pyly (tzv. senná rýma), prach, zvířecí srst či peří (roztoči), které nám ztěžují dýchání nosem a projevují se otokem sliznic a výtokem z nosu nebo podrážděním očí, nebo o časté alergie potravinové či alergie na různé kosmetické přípravky a mnohé další.

   Alergie bývají mentálním problémem, kdy podvědomí z nějakého důvodu naprogramuje své vlastní tělo tak, aby působilo proti sobě samému tím, že imunitní systém vyvolává nepřiměřenou reakci na obecně neškodné podněty (alergeny).

   Úleva může nastat již po první konzultaci. Poté následuje časová prodleva, během které klient pozoruje nastalé změny s nimiž se pak při dalším sezení pracuje a "odťukávají" se zbytkové alergické projevy.

   ZBAVTE SE ALERGIE  a VYCHUTNEJTE SI LÉTO !!!

   Využijte CENOVÝ BALÍČEK v hodnotě 2.350 Kč, který obsahuje 3 hodinová sezeníUšetříte 500 Kč!!!

  • Sociální fobie

   SOCIÁLNÍ FOBIE

   Získejte zpět své sebevědomí

   Projevy nízkého sebevědomí trpí často lidé se sociální fobií (též sociální strach či sociální úzkost, resp. sociálně-úzkostná porucha). Sociální fobie je úzkostná porucha, která působí jak tělesné, tak emocionální problémy v různých sociálních situacích, jako je běžný styk s lidmi, telefonování, jedení či psaní na veřejnosti apod. Lidé se sociální fobií si uvědomují iracionalitu této úzkosti, avšak ta jim brání do těchto jinak běžných situací vstupovat a mnohdy se prohlubuje sníženým sebevědomím. To vede postupně ke společenské izolaci a stresu zdroj: Wikipedie).

   V přímých, ale i nepřímých interakcích s lidmi, sociální fobik sám sebe vnímá jako střed pozornosti a prožívá obavy a strachy, že bude okolím (lidmi) jakkoli negativně posuzován. Tyto obavy a strachy jsou zpravidla spojeny s tělesnými projevy, jako např. bušení srdce, zvýšená potivost, sucho v ústech, třes, červenání se, nedůvodné nucení na toaletu, koktavost apod. Obranou reakcí fobika je se podobným situacím cíleně vyhýbat, což sociální fobii ještě zvyšuje, vzniká tzv. anticipační strach.

   Metoda EFT však nabízí velmi efektivní řešení sociální fobie, při kterém se pracuje s minulými negativními zážitky, se simulacemi situací budoucích, s negativními přesvědčeními o sobě samých apod. Lze pracovat i nepřímo, bez toho, aby fobik opustil svou komfortní zónu (Skype konzultace na dálku). Dochází i k nácviku sociálních dovedností, avšak bez toho, aby byl fobik jakkoli vystavován dalšímu stresu.

   Balíček ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ v ceně 4.950 Kč (ušetříte 750 Kč) obsahuje:

   • 5 hodinových konzultací + 1 hodina konzultace přímo v terénu
   • návod k domácí práci
   • postup při řešení akutního stavu, spojeného s náhlým sociálním strachem
   sociální fobie
  • Předporodní příprava

   PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA nejen pro ženy

   Jak být připravenějšími a klidnějšími rodiči? 

   Očekáváte narození Vašeho dítěte? Přáli byste si být co nejvíce připraveni a smět si tyto okamžiky vychutnat v lásce bez zbytečných stresů a obav? Techniky emoční svobody Vás v tomto podpoří.

   • naučíte se, jak si oba účinně pomoci v čase příprav na porod od stresu i fyzických bolestí
   • získáte jistotu a klid a natrénujete si své emoce a fyzické pocity, jaké Vás mohou potkat přímo během porodu, uklidní se Vaše představy, budete oba celkově připraveni
   • naučíte se, jak pomocí vybraných technik zvládnout poporodní stavy matky, dítěte i otce a jak zvládnout nové společné soužití

   Balíček obsahuje 5 konzultací o délce 1 hodiny za 3.950 Kč (ušetříte 800 Kč), z toho:

   • 1h příprava pro otce (jak zvládnout přítomnost u porodu, jak uklidňovat rodičku, jak zachovat klid a chladnou hlavu, jak zvládnout první měsíce s dítětem)
   • 1h společná příprava pro matku i otce (jak se vzájemně umět podpořit, jak se společně těšit, jak zvládat únavu a poporodní rekonvalescenci...) 
   • 3h příprava pro matku (jak se zbavit obav a strachů z průběhu porodu, jak navázat vztah k dítěti, jak zvládnout nový pocit zodpovědnosti, jak zvládnout nepředvídatelné situace...)
 • Ceník

  Ceník

  Cena konzultací
  • 1 hodina 950 Kč
  • 1,5 hodiny 1.300 Kč
  • 3 hodiny 2.500 Kč
  • EFT konzultaci nebo účast na KURZU lze zakoupit i formou DÁRKOVÉHO POUKAZU.

  Platba probíhá předem na účet č. 222 034 193/0600 nebo hotově na místě (bude upřesněno při objednání).

  Obchodní podmínky (storno podmínky platby za konzultaci, sankční ustanovení):

  Potvrzením termínu objednávky konzultace ze strany proveditele (konzultanta) je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součásti jsou tyto obchodní podmínky, které se dokončeným objednáním  na konzultaci objednatel (klient) zavazuje plnit.

  V případě, že konzultace bude ze strany objednatele (klienta) zrušena z jakéhokoliv důvodu později, než 24 hodin přede dnem jejího termínu, nebo se na konzultaci objednatel (klient) z jakéhokoliv důvodu nedostaví, předem provedená úhrada za  konzultaci propadá nebo je objednatel (klient) povinen provést neprodleně za nevyužitou objednanou konzultaci dodatečnou platbu ve výši 950 Kč na účet č. 222 034 193/0600. V případě včasného oznámení neúčasti na konzultaci (dříve, než 24 hodin přede dnem jejího termínu), bude dopředná platba převedena na konzultaci následující. V případě, že bude sezení zrušeno ze strany proveditele (konzultanta), bude částka převedena na následující konzultaci nebo v plné výši vrácena objednateli (klientovi). Výše uvedené platí v případě, že bude objednateli (klientovi) nabídnut a potvrzen termín konzultace v době kratší, než 15. den ode dne potvrzení objednávky. Jinak platí, v souladu s příslušným ustanovením Nového občanského zákoníku, možnost od smlouvy odstoupit (řádně zrušit objednávku) ve lhůtě 14 dní od potvrzení objednávky bez sankcí. Je-li klientovi (objednateli) nabídnut a potvrzen termín později, než 14 dní od data objednávky, platí příslušné ustanovení Nového občanského zákoníku, ze kterého výše uvedená fakta sama vyplývají, včetně výše uvedeného sankčního ustanovení. 

Nahoru