Neurolingvistické programování

Neurolingvistické programování, neboli NLP, je jednou z technik, s jejímiž základy v terapii EFT pracuji. Tato technika sama o sobě dokáže pomocí slov (a správně položených otázek terapeuta) změnit stereotypy myšlení. Znalost NLP mi pomáhá s klientem navázat adekvátní terapeutický vztah, správně vnímat to, co klient při terapii sděluje a umožňuje mi také efektivně klienta pomocí rozhovoru vést k tomu, aby byl schopen vnímat uspořádání svých myšlenek a pochopil souvislosti svého chování v návaznosti na to, co říká, co si myslí a dělá. NLP používám přímo v EFT terapeutickém procesu, není od něj odděleno. Prakticky řečeno, při "ťukání" spolu s klientem hovořím a pokládám mu s tématem terapie související otázky tak, aby byl terapeutický proces co nejúspěšnější, a právě při tom využívám NLP.

Metoda NLP vznikla na počátku 70. let minulého století výzkumem terapeutické práce a postupů tří nejúspěšnějších psychoterapeutů své doby, k nimž mimo jiné patřil i známý Milton H. Erickson. Bylo totiž zjištěno, že všichni tito tři psychoterapeuté, aniž by způsob své práci navzájem znali nebo jej studovali, postupovali ve své praxi při řešení daných případů velmi podobně. Požívali pro každou specifickou situaci stejné modely komunikace s klientem a chování k němu. Technika jejich práce byla poté dvěma americkými vědci, profesorem lingvistiky Johnem Grinderem a matematikem a terapeutem Richardem Bandlerem zpracována ve velmi efektivní a účinnou terapeutickou techniku NLP.