Průběh terapie

Jedna běžná EFT terapie trvá zpravidla 60 minut. Klient při terapii hledá v mysli a ve vzpomínkách situace a události, při jejichž představě se na dané téma cítí nepříjemně. Když si je vybaví a "nacítí" se na ně, terapeut mu jemně poklepává prsty na stanovené akupresurní body (na hlavě, hrudi a rukou), pod kterými se nacházejí důležité energetické dráhy v lidském těle, tzv. meridiány. Při poklepávání klient po terapeutovi opakuje slovní fráze (krátké věty), vystihující nepříjemný pocit (emoci,bolest...), týkající se daného problému. Pracuje se i aktuálními projevy. 

Při terapii se nepoužívají akupunkturní jehly, ani jiné nástroje. Klient nemusí ležet, ani se svlékat. Nejsou nabízeny žádné léky nebo potravinové doplňky. Není nutné dlouze opakovaně prožívat nepříjemné stresující situace a události. Studie ukazují, že přibližně u 60% klientů již po prvním sezení dochází k výrazné úlevě, při následujícím se terapie většinou dokončuje. Důležitá je v terapeutickém procesu zpětná vazba, kterou poskytuje klient terapeutovi, aby mohlo dojít ke zpracování všech aspektů daného problému. Pak zpravidla dochází ke konečnému odeznění potíží a ty se již nevrací nebo má úleva dlouhodobý charakter.