Regrese versus EFT

Metoda EFT je pro klienta výrazně méně náročnější a méně "invazivní" (klient si nemusí opakovaně znovu dlouze prožívat nepříjemné traumatické události jako při regresi, neotvírají se mu nové traumatické události). EFT je také rychlejší (běžné sezení trvá jednu hodinu). U regrese pak 3 až 4 hodiny, někdy i více. Metoda EFT vidí příčinu našich potíží (nemocí, strachů, bolestí atd.) v poruše energetického systému člověka, ke které mohlo dojít při některém prožitém traumatu v minulosti, případně i jinak. Není však nutné ho jako u regrese kontaktovat. Tato porucha se opravuje tehdy, když se projeví, k čemuž stačí současná vzpomínka na situaci, kdy se člověk na dané téma necítí dobře (kdy se projevuje se jeho problém). Není nutné vyhledávat a zvědomovat nová traumata z minulosti, jako u regrese a klienta tímto nad rámec jeho problémů zatěžovat. Regresní terapie, na rozdíl od metody EFT, hledá, nachází a přímo kontaktuje dávné traumatické události, v nichž spatřuje příčinu současných potíží. Lze tedy říci, že regrese je více "poznávací" a klientovi umí zodpovědět otázky typu "proč se mi to děje", neboť dokáže nahlédnout i hluboko do minulosti (tzv. minulé životy). Klient má při regresi možnost mimo jiné pochopit a "vidět", co v jiném svém vtělení udělal špatně, co se mu nepodařilo zdárně vyřešit a jaké to má nyní následky. Toto pochopení však v žádném případě není účinnou (léčivou) látkou, jak je mylně i mnohými terapeuty prezentováno. Tou je opakované procházení si traumatem se všemi jeho emočními, případně tělesnými projevy. Metoda EFT je operativnější a lze ji použít prakticky kdekoliv, kdykoliv, a to i v akutních případech (úrazy, aktuální stres, bolest apod.). Metodu EFT lze také úspěšně aplikovat sám na sobě už i s laickou znalostí techniky. V konečném důsledku mají obě metody srovnatelné výsledky, pomineme-li však podstatně vyšší časovou náročnost regrese, emoční zatížení klienta a její omezenou operativnost. A ještě jedno významné plus je třeba metodě EFT přiřadit - velmi úspěšně pracuje i s lidmi, kteří jsou pod silným a dlouhodobým vlivem psychofarmak. Ta naopak snižují schopnost tzv. vybavování si, která je podstatou práce regresní terapie.

Máte-li jakékoliv dotazy k výše uvedenému, KONTAKTUJTE MĚ, rád Vám je zodpovím.