Regresní terapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie podle A. Dragomireckého

Chcete-li se objednat, KONTAKTUJTE MĚ.

Rozhodujete-li se, mezi metodou EFT a regresní terapií, doporučuji tento ČLÁNEK, kde oba druhy terapií srovnávám.