Regresní terapie

Vzhledem k tomu, že terapeutická metoda EFT při využití NLP dokáže pomoci minimálně se stejnými problémy jako regrese, je však několikrát rychlejší a přívětivější pro klienta, je možné ji úspěšně aplikovat i na klienty užívající psychofarmaka, klient může základy metody EFT, které se při terapii naučí použít i sám na sobě, REGRESNÍ TERAPII JAKO TERAPEUTICKOU TECHNIKU JIŽ NENABÍZÍM. 

K přečtení doporučuji ČLÁNEK, kde oba druhy terapií srovnávám.