O metodě EFT

EFT, neboli Emotional Freedom Techniques (Techniky emoční svobody), je účinný terapeutický nástroj k řešení nejrůznějších psychických i fyzických potíží a životních problémů, využívající znalostí Tradiční čínské medicíny. O metodě EFT se také hovoří jako o psychoakupresuře, neboť prakticky spojuje akupresuru a psychologii. EFT je založeno na objevu, že "příčinou všech negativních emocí (a ostatních problémů) je porucha v našem energetickém systému". Při terapii dochází k "opravě" takovéto poruchy, což má za následek úplné vymizení nebo výrazné zmírnění potíží klienta. Na rozdíl od jiných psychoterapeutických technik, ať konvenčních či alternativních, se metoda EFT vyznačuje velkou efektivností (uvádí se účinnost až 90%), rychlostí a nízkou náročností pro klienta.